logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 126
Grante Aktive 33
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 25 168 359,06 €
AGJENCIA PËR MENAXHIM EMERGJENT Mirëmbajtja, servisimi i gjeneratorëve dhe pompave motorike në AME
Data e Publikimit : 2/23/2024
Afati : 3/14/2024
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : ELEKTRIKE & ENERGJETIKE
SHSKUK Furnizim me gama kamer SPECT-CT dhe sistemi automatik mobil për ndarjen dhe injektimin e radiofarmakëve
Data e Publikimit : 2/23/2024
Afati : 3/8/2024
Fondi : 1,000,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
NGROHTORJA E QYTETIT GJAKOVA SH.A Servisimi i njësisë së trajtimit të ujit
Data e Publikimit : 2/23/2024
Afati : 3/4/2024
Fondi : 17,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : HIDRO & TERMO
KOMUNA E FERIZAJT Furnizim me material higjienik - 2 Lote
Data e Publikimit : 2/23/2024
Afati : 2/28/2024
Fondi : 9,500.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR
NPL GJELBËR SH.A Furnizim me vazo të zi
Data e Publikimit : 2/21/2024
Afati : 2/27/2024
Fondi : 3,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VEGLA PUNE & MATERIAL TEKNIK
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE Furnizime me material per zyrë
Data e Publikimit : 2/21/2024
Afati : 2/29/2024
Fondi : 8,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM
AGJENCIA PËR MENAXHIM EMERGJENT Sigurimi i automjeteve të AME-së
Data e Publikimit : 2/22/2024
Afati : 3/15/2024
Fondi : 33,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : SHËRBIME TË SIGURIMIT
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Furnizim me pjesë për lugë ngarkuese me rrota
Data e Publikimit : 2/20/2024
Afati : 2/27/2024
Fondi : 3,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : INDUSTRI & MAKINERI
N.P. TREGU Sigurimi dhe ndërtimi i trafos
Data e Publikimit : 2/23/2024
Afati : 3/15/2024
Fondi : 80,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : ELEKTRIKE & ENERGJETIKE
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook