logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Tendera Aktive 107
Vlera e Tenderave Aktiv 15 627 328,97 €
KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT Ndërtimi i hapsirave për kontenjer të mbeturinave
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 8/6/2024
Fondi : 50,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË - NDËRTIMTARI
POLICIA E KOSOVËS Furnizimi dhe instalimi i laurave në objektet e PK-së
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/12/2024
Fondi : 49,050.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL NDËRTIMOR
KOMUNA E GJILANIT Furnizim me dru dhe pelet
Data e Publikimit : 7/22/2024
Afati : 8/30/2024
Fondi : 522,995.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : LËNDË DJEGËSE
KOMUNA RANILLUG Qendra e informacionit turistik
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 8/6/2024
Fondi : 42,444.53 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË - NDËRTIMTARI
KOMUNA E LIPJANIT Finalizimi i punimeve në aneks objekt në shtëpinë me bazë në komunitet-Lipjan
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 7/25/2024
Fondi : 8,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË - NDËRTIMTARI
KOMUNA E DRAGASHIT Krasitja e drunjëve, pastrimi nga shkurret të rrugëve lokale në tërë teritorin e komunës
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 8/7/2024
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : MIRËMBAJTJE - PASTRIM
KOMUNA SHTËRPCË Servisimi i kompjuterëve dhe laptopave për nevojat e komunës së Shtërpcës
Data e Publikimit : 7/22/2024
Afati : 7/25/2024
Fondi : 6,981.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT - TEKNOLOGJI
K.R.U HIDROMORAVA SH.A Furnizim me licencë 1 vjeqare për Firewall Fortinet - Fortigate F60
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 7/25/2024
Fondi : 2,500.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT - TEKNOLOGJI
K.R.U HIDROREGJIONI JUGOR SH.A Furnizim me rroba pune për punëtoret e KRU Hidroregjioni Jugor
Data e Publikimit : 7/22/2024
Afati : 7/30/2024
Fondi : 9,900.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VESHMBATHJE - TEKSTIL
SPITALI I PËRGJITHSHËM - GJILAN Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve në SP Gjilan
Data e Publikimit : 7/22/2024
Afati : 7/31/2024
Fondi : 55,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : AUTOMOTIVE
KOMUNA E PRISHTINËS Furnizimi me artikuj për higjienë dhe mirëmbajtje
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 8/13/2024
Fondi : 15,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR
KOMUNA E KLINËS Furnizim me paisje dhe mjete pune për zjarrefikës
Data e Publikimit : 7/22/2024
Afati : 7/26/2024
Fondi : 4,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : PAJISJE KUNDËR ZJARRIT
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Furnizim me rrotulla të çelikut dhe të gomës
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/9/2024
Fondi : 39,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : INDUSTRI - MAKINERI
K.R.M EKOREGJIONI SH.A Furnizimi, me asete të përdorura për njesinë operative Prizren
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/7/2024
Fondi : 122,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : AUTOMOTIVE
BANKA QENDRORE E KOSOVËS Shërbime të mirëmbajtjes së klimave në server room
Data e Publikimit : 7/22/2024
Afati : 7/29/2024
Fondi : 6,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : KLIMATIZIM - VENTILIM

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.