logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 108
Grante Aktive 42
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 15 637 328,97 €
K.R.U HIDROMORAVA SH.A Furnizim me licencë 1 vjeqare për Firewall Fortinet - Fortigate F60
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 7/25/2024
Fondi : 2,500.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT - TEKNOLOGJI
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Ngritja e kapaciteteve për Qendrën e të Dhënave Shtetërore
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/29/2024
Fondi : 361,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT - TEKNOLOGJI
SPITALI I PËRGJITHSHËM - GJILAN Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve në SP Gjilan
Data e Publikimit : 7/22/2024
Afati : 7/31/2024
Fondi : 55,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : AUTOMOTIVE
KOMUNA E SUHAREKËS Ndërtimi i rrugëve lokale - vazhdim i rrugës në lagjen Tafolli etj në Qadrak
Data e Publikimit : 7/22/2024
Afati : 8/13/2024
Fondi : 45,772.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË - NDËRTIMTARI
KRU BIFURKACIONI SH.A Ndërtimi i rezervoarit mbledhës në Cërnille-Ferizaj dhe kaptazhes në Sepetin-Kaçanik
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 7/29/2024
Fondi : 14,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË - NDËRTIMTARI
K.R.U HIDROREGJIONI JUGOR SH.A Furnizim me zarfe
Data e Publikimit : 7/23/2024
Afati : 8/16/2024
Fondi : 15,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL ZYRE - PRINTIM
KOMUNA E GJAKOVËS Furnizim me pajisje sportive, rekuizita për nxënës në shkolla
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 8/8/2024
Fondi : 18,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : SPORTIVE
KOMUNA E LIPJANIT Rikonstruimi i rrugës, rrugica tjera dhe i trotuarit me ndriçim publik në Dobrajë të Madhe
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/9/2024
Fondi : 298,165.89 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË - NDËRTIMTARI
KOMUNA E DEÇANIT Shërbim me tenda dhe karrika për manifestime
Data e Publikimit : 7/23/2024
Afati : 7/29/2024
Fondi : 9,999.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : ORGANIZIME - HOTELERI
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook