logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 108
Grante Aktive 42
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 15 637 328,97 €
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Furnizim me pajisje për lirimin e shtypjes së vajit të transformatorit
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 7/25/2024
Fondi : 5,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : INDUSTRI - MAKINERI
RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS Blerja e të drejtave transmetuese të 40 filmave të metrazhit të gjatë dhe 10 të animuar
Data e Publikimit : 7/23/2024
Afati : 8/12/2024
Fondi : 21,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MEDIALE
KOMUNA E KLINËS Furnizim me mjete bujqësore - 5 Lote
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/8/2024
Fondi : 135,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VEGLA PUNE - MATERIAL TEKNIK
KOMUNA E PODUJEVËS Ndërtimi i sallës së brendshme sportive në shkollën Ali Ajeti në Sfeçël
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/8/2024
Fondi : 230,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË - NDËRTIMTARI
TERMOKOS SH.A Furnizim me gypa, kthesa dhe lidhëse të paraizoluara
Data e Publikimit : 7/23/2024
Afati : 8/13/2024
Fondi : 65,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : HIDRO - TERMO
K.R.U HIDROMORAVA SH.A Furnizim me licencë 1 vjeqare për Firewall Fortinet - Fortigate F60
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 7/25/2024
Fondi : 2,500.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT - TEKNOLOGJI
BANKA QENDRORE E KOSOVËS Shërbime të mirëmbajtjes së klimave në server room
Data e Publikimit : 7/22/2024
Afati : 7/29/2024
Fondi : 6,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : KLIMATIZIM - VENTILIM
KOMUNA E PRISHTINËS Furnizimi me artikuj për higjienë dhe mirëmbajtje
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 8/13/2024
Fondi : 15,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR
QENDRA KLINIKE STOMATOLOGJIKE Furnizim me material dezinfektues
Data e Publikimit : 7/23/2024
Afati : 8/12/2024
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : SHËNDETËSI - FARMACI
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook